besittning

besittning
• innehav, besittning, ägo, förfogande

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • besittning — s ( en, ar) JUR faktiskt innehav, det att med rätt el. orätt inneha ngt och förfoga över föremålet, sambesittning självständig tillgång till ngt för flera personer …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Elsa Eschelsson — Elsa Olava Kristina Eschelsson (November 11, 1861 1911) was the first woman to finish a Doctor of Laws ( juris utriusque doctor ) degree and the first to attain the academic position of docent at a Swedish university, but was denied the right to… …   Wikipedia

  • ägo — • innehav, besittning, ägo, förfogande …   Svensk synonymlexikon

  • förfogande — • innehav, besittning, ägo, förfogande …   Svensk synonymlexikon

  • innehav — • innehav, besittning, ägo, förfogande …   Svensk synonymlexikon

  • possession — • innehav, besittning, ägo, förfogande …   Svensk synonymlexikon

  • bemäktiga — v ( de, t) bemäktiga sig sätta sig i besittning av, tillägna sig …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • inmuta — v ( de, t) ta i besittning, säkra ensamrätt till …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • koloni — I s ( n, er) besittning som tillhör en annan nation II s ( n, er) jordlott för odling III s ( n, er) samling individer som bildar en enhet IV s ( n, er) sommarhem för barn, kollo …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”